Avís legal

 

 • Dades identificatives

En compliment amb el deure informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen els següents dades:

L’associació titular d’aquest lloc web és l’AFA de l’Escola Provençals amb domicili al carrer Perú, 105 08020 Barcelona, amb CIF G-58705773 i Número Registre d’Associacions 9951B. Correu electrònic de contacte lopd.proven@gmail.com.

L’AFA de l’Escola Provençals és una associació de mares i pares d’alumnes sense ànim de lucre.

L’objectiu del seu lloc web és facilitar informació dels diversos serveis que ofereix l’associació per a tots els membres de l’associació així com a la resta d’usuaris en el seu accés al lloc web.

 •  Condicions del lloc web

L’accés al lloc web https://afaproven.wordpress.com/, concedeix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari, de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal.

El contingut del present avís legal pot sofrir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari, serà respecte de l’Avís Legal publicat per l’AFA de l’Escola Provençals , en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc web, que haurà de llegir atentament el present Avís Legal i la Política de Privacitat.

 • Ús del lloc web i acceptació

L’usuari pot fer ús dels serveis i utilitats oferts per l’AFA de l’Escola Provençals, a través del lloc web https://afaproven.wordpress.com/, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i altres avisos i instruccions posats en el seu coneixement.

En l’actualitat en el lloc web existeix la possibilitat que les famílies puguin enviar un comentari que queda publicat mitjançant la pestanya “Opinió” (inquietuds, aficions, notícies, temes o esdeveniments que puguin ser interessants a les famílies) i “Contacta” (queixes, reclamacions i suggeriments per tal de garantir el millor servei a les famílies), o bé a través de l’enviament d’un correu electrònic. Les dades personals que s’enviïn de forma voluntària per l’usuari de la web, seran enviats comptant amb el consentiment exprés del mateix, coneixent la finalitat del tractament per part de l’AFA de l’Escola Provençals com responsable dels fitxers.

Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic, seran utilitzades amb la finalitat de poder contestar i gestionar les seves peticions i/o consultes i informar sobre les activitats gestionades per l’associació.

Així mateix la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè l’AFA de l’Escola Provençals, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions, pot dirigir-se a l’AFA de l’Escola Provençals, a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic lopd.proven@gmail.com, manifestant la seva voluntat.

l’AFA de l’Escola Provençals no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l’usuari es realitzarà per l’AFA de l’Escola Provençals, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

 • Ús de la plataforma per a la gestió online

La plataforma per a la gestió online dels socis de l’associació i les activitats extraescolars que es gestionen a través de la mateixa. La plataforma ofereix a l’usuari l’opció de donar-se d’alta com a soci, modificació de les seves dades personals i d’activitats extraescolars i donar-se de baixa de les mateixes.

L’usuari de la plataforma pot fer ús dels serveis i utilitats oferts per l’associació, a través de la plataforma www.afaonline.cat, de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal i altres avisos interns, instruccions i normes posats en el seu coneixement a la plataforma.

La plataforma per a la gestió online dels socis de l’associació segueix els procediments de seguretat establerts al Document de Seguretat per tal de garantir la identificació i autenticació dels usuaris a través del domini, els quals queden definits a la revisió i actualització del  Document de Seguretat.

La plataforma per a la gestió online dels socis utilitza un protocol de comunicació d’ Internet HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure, protocolo seguro de transferencia de hipertexto) que protegeix la integritat i la confidencialitat de les dades dels usuaris entre els seus ordinadors i el lloc web, a través d’un proveïdor que té els servidors i serveis d’allotjament a la Unió Europea, concretament Amsterdam (Holanda), el qual compleix la normativa europea en protecció de les dades personals.

L’enviament de dades a través del protocol HTTPS està protegit mitjançant la utilització d’un xifrat establert en SSL/TLS creant un canal xifrat adequat per a l’accés a la plataforma mitjançant la introducció del camp “NIF” de l’usuari i introducció del camp “Clau escola” (dada facilitada per l’associació pel primer accés, però amb l’opció del canvi de clau una vegada s’ha fet la primera entrada). S’ha portat a terme l’encriptació de les dades personals, DNI, comptes corrents, adreces de correu electrònic, telèfons de contacte i número de la seguretat social (Catsalut).

 • Exclusió de responsabilitats i garanties

El present Avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. S’informa dels següents punts:

L’AFA de l’Escola Provençals exclou amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

L’AFA de l’Escola Provençals no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització de les informacions contingudes en la mateixa.

El contingut del lloc web és merament informatiu, sense que pugui ser utilitzat amb un altre objecte que la descripció dels serveis que l’AFA de l’Escola Provençals ofereix. Cap responsabilitat podrà ser reclamada pels continguts del present lloc web en ser únicament informatius i no vinculants.

 • Enllaços

Els enllaços que es realitzin a llocs web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

 • Legislació i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola i la jurisdicció competent, a la qual se sotmeten expressament les parts.

 Política de privacitat

A través del present comunicat l’AFA de l’Escola Provençals, amb domicili al carrer Perú, 105 08020 Barcelona, i correu electrònic lopd.proven@gmail.com, posa en coneixement dels usuaris del lloc web https://afaproven.wordpress.com/, la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar a qui utilitza aquest lloc web, que ho fa sota la seva responsabilitat.

L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic, i respondrà de qualsevol dany i perjudici que pugui causar-se com a conseqüència de  l’incompliment d’aquesta obligació.

L’AFA de l’Escola Provençals es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En aquest cas, l’AFA de l’Escola Provençals comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció a tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament.

 •  Ús de cookies

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla que rebrà una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web https://afaproven.wordpress.com/

 Protecció de dades de caràcter personal
 • El dret de informació

D’acord amb l’article 5 LOPD 15/1999 de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, s’informa als usuaris que en el cas que ens enviïn les seves dades a través d’un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporades als fitxers de titularitat de l’AFA de l’Escola Provençals i això amb la finalitat de poder gestionar la relació existent entre les parts, essent incorporats en la nostra base de dades.

L’usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per això haurà de posar-se en contacte amb el responsable del fitxer, mitjançant les condicions previstes a la normativa vigent o emplenant i signant la sol·licitud que trobareu al blog de l’associació dirigit a l’AFA de l’Escola Provençals per e-mail a lopd.proven@gmail.como per correu a l’adreça carrer Perú, 105 08020 Barcelona,  afegint en qualsevol cas fotocòpia del D.N.I de la persona interessada.

Així mateix, l’usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació de les seves dades.

 • Consentiment amb la declaració de l’interessat

Les dades personals que s’enviïn de forma voluntària per l’usuari de la plataforma per a la gestió online dels socis de l’associació i les activitats extraescolars que es gestionen a través de la mateixa, seran tractades comptant amb el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc del mateix, amb la declaració dels usuaris mitjançant l’acció positiva indicant la lectura i l’acord del mateix, coneixent la finalitat del tractament per part de l’associació com responsable dels fitxers.

Els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la possibilitat d’incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable l’AFA de l’Escola Provençals a la finalitat específicament determinada anteriorment.

L’usuari consent i autoritza expresssament a l’AFA de l’Escola Provençals per a què puguin ser conegudes per les famílies incloses al grup creat pel Delegat de cada classe assignat per l’associació, les dades necessàries pel desenvolupament de la seva tasca i finalitat.

L’usuari consent i autoritza expressament a l’AFA de l’Escola Provençals l’obtenció i publicació dels drets d’imatge i veu del menor extensible de forma accessòria a la meva imatge o la de tercers que els acompanyin de les sortides, festes, activitats, tallers, complementàries i extraescolars que organitza en qualsevol suport o mitjà de difusió que l’AFA de l’Escola Provençals determini amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

 • El principi de qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionats pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat.

L’AFA de l’Escola Provençals procedirà, si s’escau, a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat pels quals haguessin estat registrades.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

 • Cessió i el principi de seguretat de les dades

S’ informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres persones per finalitats diferents a les expressades, i que sempre que vagi a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars, excloent l’autorització expressa per a què puguin ser conegudes per les famílies incloses al grup creat pel Delegat de cada classe assignat per l’associació.

L’AFA de l’Escola Provençals ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades facilitades.
%d bloggers like this: