Normes extraescolars

 

 • S’ha de ser soci de l’AFA per poder apuntar-se a les activitats extraescolars.
 • Les extraescolars comencen i acaben amb el curs, excepte Natació que s’inicia a l’octubre. Durant la jornada intensiva de l’escola les activitats de migdia es retarden mitja hora i les de la tarda es mantenen igual.
 • Durant el mes de setembre es cursaran les activitats sol·licitades en la inscripció. Els canvis que es sol·licitin en iniciar-se el curs (no s’admetran durant l’estiu) seran efectius a l’octubre.
 • Pels alumnes de P3 les sol·licituds es faran la primera setmana de curs per començar les extraescolars a l’octubre.
 • Durant el curs les altes tenen un compromís de permanència d’un mes natural.
 • Les sol·licituds d’alta i baixa es faran a l’eina online entre l’1 i el 20 de cada mes, ambdós inclosos, i un cop confirmades es començaran el mes següent.
 • Els mesos de MAIG i JUNY es faran les mateixes activitats, és a dir, els canvis que es demanin pel maig també tindran efecte al juny.
 • Les altes i baixes de les activitats s’han d’informar via l’eina online per ser efectives. No es pot fer via mail ni al coordinador ni directament a l’empresa.
 • L’AFA i les empreses proveïdores es reserven el dret de modificar els horaris de les activitats si així ho estimen oportú.
 • Els nens/es que continuen en l’activitat un curs més tenen prioritat en el cas que les inscripcions superin el màxim establert per grup. La resta s’ordenaran per estricte ordre de sol·licitud.
 • Per realitzar les activitats caldrà adquirir el material o vestimenta que requereixin segons les condicions que marca cada empresa. En cas contrari no es podrà seguir l’activitat.