Normes extraescolars

 • L’oferta d’activitats extraescolars està subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i a les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte.
 • S’ha de ser soci de l’AFA per poder apuntar-se a les activitats extraescolars.
 • Les extraescolars comencen i acaben amb el curs, excepte Natació que s’inicia a l’octubre. Durant la jornada intensiva de l’escola les activitats de migdia es retarden mitja hora i les de la tarda es mantenen igual.
 • Durant el mes de setembre es cursaran les activitats sol·licitades en la inscripció. Excepcionalment i a causa de la situació amb la Covid-19, es podran cursar altes i baixes pel setembre efectives el mateix mes.
 • Pels alumnes de P3 les sol·licituds es faran la primera setmana de curs per començar les extraescolars a l’octubre.
 • Durant el curs les altes tenen un compromís de permanència d’un mes natural. Les sol·licituds d’alta i baixa es faran a l’eina online entre l’1 i el 20 de cada mes, ambdós inclosos, i un cop confirmades es començaran el mes següent.
 • Els mesos de MAIG i JUNY es faran les mateixes activitats, és a dir, els canvis que es demanin pel maig també tindran efecte al juny.
 • Les altes i baixes de les activitats s’han d’informar via l’eina online per ser efectives. No es pot fer via mail ni al coordinador ni directament a l’empresa.
 • L’AFA i les empreses proveïdores es reserven el dret de modificar els horaris de les activitats si així ho estimen oportú.
 • Els nens/es que continuen en l’activitat un curs més tindran opció a reservar la plaça abans d’obrir el període de noves inscripcions. Si en el termini indicat no es formalitza la reserva es perd la prioritat i es tractarà com una nova inscripció.
 • Les noves inscripcions s’ordenaran per estricte ordre de sol·licitud.
 • Per realitzar les activitats caldrà adquirir el material o vestimenta que requereixin segons les condicions que marca cada empresa. En cas contrari no es podrà seguir l’activitat.