Calendari Escolar 2012-2013

Calendari d’activitats lectives Inici de les classes E. Infantil i Primària : 12 de setembre 2012 Tots els ensenyaments finalitzaran les classes el 21 de juny de 2013 La programació per l’adaptació del segon cicle educació infantil –P3- no podrà anar més enllà del 17 de setembre de 2012. Vacances Nadal: Del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013 (ambdós inclosos). … Continua la lectura de Calendari Escolar 2012-2013

Calendari Escolar Curs 2011-2012

 A dia 1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar dels curs 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2011-2012, amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les … Continua la lectura de Calendari Escolar Curs 2011-2012