Casal d’Estiu i Colònies – documentació que cal aportar

A banda d’omplir el formulari electrònic d’inscripció al Casal d’Estiu i les Colònies, és necessari que les famílies aportin una sèrie de documentació addicional.

Proporcionem la llista de documents, que us podreu descarregar quan els seleccioneu:

Casal d’Estiu:

Data màxima d’entrega de la documentació: abans d’iniciar-se el Casal

Colònies:

Data màxima d’entrega de la documentació: 7 de Juny

ATENCIÓ: Si un infant realitza Casal i Colònies ha d’entregar la documentació per duplicat. L’autorització de sortides és diferent per Casal i Colònies.