Instruccions per a la inscripció d’Extraescolars

Les sol·licituds es fan a través de l’eina afaonline.cat seguint les següents instrucions:

 • Accés a l’eina afaonline.cat amb el vostre codi personalitzat. Si no hi esteu donats d’alta, cal que ho feu per seguir el procés (instruccions).
 • Al costat de cada nen hi ha un botó de “Extraesc.” i en clicar-lo s’obre una pantalla on sol·licitar les activitats per a aquell nen i on també s’aniran llistant les ja demanades. Per poder continuar heu d’acceptar les Normes d’Extraescolars.
 • Per fer la inscripció a cada activitat, cal fer-ho en tres passos:
  1. En el desplegable “Afegir extraescolar” apareixen totes les activitats corresponents al curs de l’alumne. Cal sel·leccionar la desitjada i premer el botó de “Continuar”.
  2. S’obre una segona pantalla on apareix el compte on domiciliar l’activitat i les observacions relatives  a l’extraescolar. Per defecte és el mateix compte que s’ha usat per a la quota però es pot modificar per posar-ne un altre. En aquest cas caldrà omplir, signar i entregar una còpia de l’ordre de domiciliació SEPA amb el nou compte (descarregar l’ordre aquí). Recordeu que, per a cada activitat extraescolar, es pot especificar un núm. de compte corrent diferent, si es desitja.
   En el cas de Música (Instrument), Kids&Us i KidsBrain caldrà escollir en el desplegable “Extraescolar adicional” l’instrument o el nivell desitjat.
  3. En clicar “Continuar” apareix l’horari definit per l’activitat (o pendent si no està encara fixat). En el cas de Casal de Tarda i Aula d’estudi cal escollir els dies i hores que se’n vol fer ús habitualment. Per gravar la petició clicar en “Confirmar” i es tornarà a la pantalla inicial on s’afegeix l’extraescolar escollida.
 • Es poden agregar tantes activitats com es desitgin per cada nen repetint els 3 passos anteriors per cadascuna d’elles. És possible esborrar una selecció ja feta. Si es vol modificar alguna activitat, cal esborrar-la i tornar-la a crear.
 • Si el que es vol modificar és el núm. de compte corrent on domiciliar l’activitat, es pot editar el registre i fer la modificació.
 • Quan s’han acabat de demanar totes les que es volien per a un nen, es pot tornar al panell principal amb el Botó superior “Tornar” i seguir amb un altre nen.

En cas de dubte, us podeu dirigir a online.proven@gmail.com.

En cas que se superin les places ofertades en alguna activitat tindran preferència els alumnes que ja estiguessin apuntats a l’activitat el curs anterior, i la resta s’ordenaran per estricte ordre de sol·licitud.

 
%d bloggers like this: