Instruccions per a la inscripció d’Extraescolars

Les sol·licituds es fan a través de l’eina AFAGEST seguint les següents instruccions.

Abans de poder renovar o inscriure a una nova activitats s’ha de renovar l’alta de soci i acceptar el consentiments digitalment si no s’ha fet prèviament.

RENOVACIÓ ALTA SOCI

NOVA ALTA SOCI

RENOVACIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

NOVA INSCRIPCIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

En cas que se superin les places ofertades en alguna activitat tindran preferència els alumnes que han renovat l’activitat del curs anterior, i la resta s’ordenaran per estricte ordre de sol·licitud.

Si teniu cap dubte, us podeu dirigir a extraescolarsprov@gmail.com.