SECRETARIA

NouLogoAFALes funcions del secretari/ària són:

  • Arxivar la documentació de l’associació.
  • Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva
  • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.
  • Portar el fitxer de registre de socis i sòcies.