SECRETARIA

NouLogoAFALes funcions del secretari/ària són:

  • Redactar i signar les actes de les reunions anuals de l’Assemblea General i mensuals de la Junta Directiva.
  • Gestionar el correu principal de l’AFA, redirigint els missatges a les comissions que pertoqui.
  • Actualitzar anualment al Registre d’Associacions els canvis en el càrrecs de la Junta.
  • Arxivar la documentació de l’associació al despatx de l’AFA.
  • Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.