TRESORERIA

NouLogoAFAEl tresorer/a té com a funcions:

  • La custòdia i el control dels recursos de l’associació.
  • L’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes.
  • Porta un llibre de caixa.
  • Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.
  • Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a.
  • Ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.