TRESORERIA

NouLogoAFAEl tresorer/a té com a funcions:

  • La custòdia i el control dels comptes i diners de l’associació.
  • L’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes amb l’ajuda del gestor.
  • Girar els rebuts de quota de soci i de llibres.
  • Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a.