S’impliquen les famílies a l’escola? Algunes xifres per la reflexió

logoFundacioLa majoria de recerca indica que la implicació de les famílies en la vida escolar és cabdal a l’hora de determinar l’èxit o fracàs escolar dels fills. Però la participació familiar també és un factor clau de la qualitat educativa, que reverteix en la satisfacció i el compromís dels professors i afavoreix el centre educatiu en general. A vegades, però, s’acusa a les famílies de no participar prou a l’escola. 

Hem dut a terme una enquesta representativa a 1.500 famílies amb fills escolaritzats de 0 a 16 anys que garanteix arribar a tots els perfils de famílies, des de les més actives a l’escola fins a l’anomenada majoria silenciosa. L’objectiu és conèixer com participen les famílies a l’escola, tant en l’àmbit formal com informal, així com què és allò que les motiva i quines dificultats troben.

Els resultats desmenteixen el tòpic que mares i pares no participen i ens indica que les famílies són presents en el dia a dia dels centres educatius. La gran majoria va molt més enllà del seguiment i implicació vinculada únicament al seu fill/a, i cada cop són més conscients de la seva valuosa aportació a l’escola. No obstant això, es fa palesa l’existència de diferents graus de participació en funció de la composició de les famílies, el nivell educatiu dels pares, la procedència, la seva situació laboral i econòmica. Alhora, es posa de manifest que hi ha un ampli marge d’intervenció per a millorar aquesta participació familiar.

Algunes de les conclusions de l’estudi són les següents:

– Mares i pares estan interessats en l’escolarització dels seus fills: el 74% supervisen o ajuden sovint o sempre als seus fills amb els deures, el 89% s’ha reunit amb el tutor o tutora del fill/a, i el 95% han assistit a la reunió d’inici de curs.
– El 29% de les mares i els pares participen activament amb i per l’escola, ja sigui a través de l’AMPA o de comissions de treball.
– Els factors que més condicionen la participació són: el nivell d’estudis dels pares (com més estudis, major és la participació), els ingressos (un menor capital econòmic dificulta la participació), la monoparentalitat (les dificultats de conciliació dificulten la participació), i l’origen dels pares (les famílies d’origen estranger participen menys).

– La variable que apareix amb més força en relació a la participació de les famílies d’origen estranger és el nombre d’anys que els fills van a la mateixa escola: en igualtat de condicions socioeconòmiques, la probabilitat de participar de pares autòctons i estrangers s’igualaria als 6 anys d’estar a la mateixa escola.

– Només el 15,6% de les famílies no són sòcies de l’AMPA. D’aquestes, el 36,3% de les famílies de centres públics al·leguen que és per motius econòmics (no poden pagar la quota).

– Hem elaborat una tipologia de mares i pares en funció de la seva participació al centre: informats, presents, col·laboradors i representants.

– Els centres educatius poden desenvolupar accions que incrementin la relació entre la família i el centre educatiu, especialment a la Secundària i entre els sectors de població amb menor activitat a l’escola. 

Més enllà de detectar els obstacles a la participació de les famílies, el treball fa propostes d’actuació per potenciar la seva implicació, dirigides tant als centres educatius com a l’administració i a les mateixes famílies. 

Les dades, anàlisi i argumentacions que es presenten formen part de la recerca publicada a l’informe Com participen mares i pares a l’escola? Diversitat familiar i d’implicació en educació, el tercer del projecte «Famílies amb veu» de la Fundació Jaume Bofill.

Deixa un comentari, volem la vostra opinió

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s