Premis Espiral Edublogs

15 07 2012
Premi “Edublogs”
edublogsEl premi anual “d’Edublogs” pretén valorar la importància i repercussió dels blocs en l’educació, com a eina didàctica per al desenvolupament de continguts curriculars i motivació dels alumnes. D’altres objectius són: reconèixer el treball del professorat a la xarxa demostrant la seva utilitat pedagògica; servir d’aparador motivador d’un corrent educatiu dins de la blogosfera, que ajuda a la generalització de l’ús de les TIC a l’aula i afavorir espais d’opinió i debat sobre la necessitat d’avançar en l’ús dels blocs en l’entorn educatiu.Les categories del premi s’organitzen en: bloc de professors i professores, blocs col·lectius de professorat, blogs de centres educatius, blocs d’aula i blocs d’assessorament, formació i associacions educatives. A aquest premi poden presentar-se blocs de qualsevol pais sempre i quan estiguin escrits en alguna de les llengües oficials de l’Estat Espanyol: castellà, català, euskera i gallec. A més, també s’admeten blocs escrits en una altra llengua que formi part de les assignatures cursades als centres educatius de l’Estat Espanyol.

I Premi Espiral edublogs 07
II Premi Espiral Edublogs 08
III Premi Espiral Edublogs 09
IV Premi Espiral Edublogs 10
V Premi Espiral Edublogs 11
VI Premi Espiral Edublogs 12 (1ª participació – 2n Premi en Blocs d’AMPAS)
VII Premi Espiral Edublogs 13 (2ª participació – 3er Premi en Blocs d’AMPAS)
VIII Premi Espiral Edublogs 14 (3ª participació – 1er Premi en Blocs d’AMPAS)

El Premi Espiral Edublogs és un dels esdeveniments amb més repercussió a la blogosfera educativa ja que molts professors, professores, AMPA, alumnes i professionals del mon de l’educació, presenten el seu bloc i mostren les seves propostes didàctiques amb les TIC al seu àmbit.

El premi suposa per tant, un aparador que mostra les múltiples possibilitats que ofereixen els blocs a l’educació d’infants i joves.Cadascun dels premiats rep una baldufa, símbol d’aquest premi, que representa l’energia amb la que es pretén impregnar el món del Web 2.0.